Priprema i dizajn

Uslov za dobru štampu jeste dobra priprema s toga smo se mi potrudili da pripremu dovedemo do savršenstva kako po pitanju tehnologije tako i po pitanju izrazito stručnog i iskusnog kadra.

TEHNOLOŠKI NIVO OPREME

Radnih stanica: 10 (hardverski kalibrisani monitori)

Skener: 2

Priprema štamparke forme CTP: 1

Osvetljivač filma CTF: 1

Ploter: 3

Sistem za probne otiske digitalni: 3 (gmg dot proof po Fogra ISO VR 39L standardu)

Priprema štamparske forme sa automatskim razvijanjem: 1

Priprema fajlova za kvalitetnu CTP ploču

Uslov za korišćenje naše usluge za izradu CTP ploča je da imate na vašem sistemu instaliran PostScript Mako driver koji možete preuzeti na CD-u u našoj firmi.

Sa podešavanjima u našem sistemu nastavili smo da koristimo uobičajena podešavanja za PostScript fajlove, kao za osvetljavanje na film (npr. uključena seperacija boje, nečitko… itd.) korišćenjem CTP usluge preskačemo dosadašnje faze koje su bile potrebne za izradu štamparske forme, i time se smanjuju troškovi i skraćuje se utrošeno vreme.

Pored ispravnih PostScript fajlova potrebno je dostaviti i PDF fajlove u compositnom modu, za izradu colornog ili crno-belog kontrolnog ozolita. Isti fajl se upotrebljava za color-ni verifikovani proof, koji garantuje kvalitet odštampanog materijala po Fogra standardu. Za izradu PDF fajlova preporučujemo Adobe-ov Acrobat Distiller. Podešavanje unutar Acrobat Distiller-a mora uvek biti u „Press“ modu.

Priprema PS fajlova

kod izrade Post-Script fajla potrebno je posebnu pažnju obratiti na tačnu dimenziju har­tije za štampu. Kraća stranica papira mora biti tačno definisana i na njemu jasno obeležen grajfer tj. početak štam­pe. Po dužoj strani harti­je možete ostaviti po 3.5 mm sa leve i sa desne strane, zbog bočnih mera. (npr. tačna dimenzija hartije: 698×498; dimenzija fajla: 705×498 – pogledaj skicu). CTP uređaj uvek centrira pripremu po vertikalnoj osi štamparske ploče. Kada se pravi PostScript fajl priprema se UVEK okreće na kraću stranu i postavlja se polegnuto (Landscape).

Pored PostScript i PDF fajlova potrebno je dostaviti u štampanom ili elektronskom obliku tačne informacije o grajferu štamparske mašine na ploči i na hartiji, tj. gde počinje otiskivanje štamparske forme.

2

Uputstvo za Elektronsku Pripremu

PREUZMI

Uputstvo Za Pripremu PDFa

PREUZMI