Štamparija je osnovana 01.06.1988. godine. Osnivač Balaton Ðerđ, grafičar. Kontinuitet delatnosti od 20.09.2011.
preuzima Balaton Štampa čiji je osnivač Balaton Anna Maria dipl. graf. ing. Nastavlja sa razvojem i posle 30 god. postojanja proizvodni ciklus je u potpunosti zaokružen. Od pripreme za štampu, štampe, dorade i expedicije.

Ono što je karakteristično za naš razvoj je da smo uvek prvi uvodili najnovija tehnološka rešenja u proizvodnju.

Tako smo  obogatili proizvodnju Hibridnom i digitalnom tehnologijom. Flexibilni, lako prilagodljivi, sa brzim reagovanjem na zahteve klijenata, sa isporukama u dogovorenim rokovima i dogovorenom kvalitetu doprineli su tome da imamo stalnu kontinuiranu saradnju sa našim klijentima.

Cilj našeg poslovanja je ostvarivanje dugoročnog poslovnog partnerstva sa visokozahtevnim klijentima.

Vlasnička struktura 100 % privatno.

Struktura i broj zaposlenih ukupno: 32

 • Administracija: 5
 • Priprema: 5
 • Štampa: 7
 • Dorada: 10
 • Ulazna kontrola: 1
 • Kontrola kvaliteta: 1
 • Magacioner: 1
 • Vozača: 1
 • Higijena: 1

Školska sprema:

 • Visoka: 6
 • Viša: 6
 • SSS: 19
 • Niža: 1

Prosečna godina starosti 31,4 godina.

RADNI PROSTOR  •  ENERGETIKA •  KOMUNIKACIJA

Zemljište 3800m2 – u vlasništvu

Kancelarije 150m2 – u vlasništvu

Proizvodne hale 1250m2 – u vlasništvu

Magacini 800m2 – u vlasništvu

Trafo stanica 630 KWA – u vlasništvu

6 digitalnih telefonskih linija

2 ISDN linije

E-mail – Stalna otvorena veza 24h sa protokom 50 Mbps

FTP server

Softver i organizacija proizvodnje

U svim fazama administracije i proizvodnje (priprema, štampa, dorada, ekspedicija) koristi se legalan softver.

Sopstveni softver IRIS za praćenje i planiranje proizvodnje: radni nalozi, trebovanja, magacin sirovina, dobavljači, isporuke, fakture, analize, evidencija prisustva zaposlenih i obračun ličnih dohodaka.

Sistem upravljanja kvalitetom

TRCert – ISO 9001 : 2015

Sistem upravljanja bojom

ISO 21647 – 2

Izvozni poslovi

Austrija • Belorusija • Bosna i Hercegovina • Bugarska • Danska • Mađarska • Hrvatska • Rumunija • Slovenija • Francuska • Švedska

Ekskluzivni partneri

HU // Repro Balaton AM Kft.
BiH // Balaton Print DOO

PREUZMITE portfolio
REFERENCE
POŠALJITE UPIT