Upit

Osnovni podaci

Naziv firme *

Adresa

Ime i prezime *

Kontakt telefon/fax

Email *

Opis posla

Naziv proizvoda *

Tiraž

Obim *

Format

Priprema

Lakiranje

Plastifikacija

Vrsta hartije i gramatura

Štampa opis

Dorada

Dorada

Specifični poslovi dorade  ŠTANCOVANJE ZLATOTISAK PERFORACIJA BLINDRUK RICOVANJE

Pakovanje i dostava

Pakovanje u pakete
komada

Rok isporuke
dana od overe pripreme

Napomena