Upit

  Osnovni podaci

  Naziv firme *

  Adresa

  Ime i prezime *

  Kontakt telefon/fax

  Email *

  Opis posla

  Naziv proizvoda *

  Tiraž

  Obim *

  Format

  Priprema

  Lakiranje

  Plastifikacija

  Vrsta hartije i gramatura

  Štampa opis

  Dorada

  Dorada

  Specifični poslovi dorade ŠTANCOVANJEZLATOTISAKPERFORACIJABLINDRUKRICOVANJE

  Pakovanje i dostava

  Pakovanje u pakete
  komada

  Rok isporuke
  dana od overe pripreme

  Napomena