Izrada CTP ploča i osvetljavanje filmova

Za savršene štamparske ploče

Termalna tehnologija

Termalni CTP je rešenje izuzetno visokog kvaliteta, izrazite tačnosti i pouzdanosti. Sprema ploče visoke oštrine i registarske tačnosti koja omogućava vrhunsku kontrolu procesa kao i vremenski kratku pripremu na štamparskoj mašini.

Veoma brz i robustan, model PT-R4300 je u mogućnosti da u kontinuitetu proizvodi do 20 ploča na sat pri radu u rezolucijama od 1270, 2400 i 4000 dpi, minimalnog formata od 324 x 370 mm, a maksimalnog od 830 x 660 mm.

Osvetljavanje filmova

Na zahteve klijenata kojima je potreban film za neku od tehnika štampe ili izrade klišea za preg takođe uspešno odgovaramo.

Osvetljavanje se vrši na osvetljivaču Mako56/ECRM sa PS Level 3 RIP-om, a vrši se i stalna denzitometrijska kontrola filmova.

Vizuelna kontrola svakog fajla. Uslužno osvetljavanje odmah, izrada filmova za 60 minuta. Širine filma: 310, 356, 460 i 520 mm. Radimo elektronsku montažu tabaka a prijem fajlova se može vršiti preko interneta.

Osvetljavanje filmova - treba u tekstu da stoji

Stalna kontrola kvaliteta za savršene štamparske ploče

Zašto merenja na štamparskoj formi?

Danas, kada je tehnologija napredovala i došla do procesa „sa računara na ploču“, očigledno je da bez kontrole kvaliteta u pripremi nema garancije kvaliteta u štampi. Preme tome, merenje tačnog transfera tačaka na ofset pločama je ključni segment opsežne kontrole procesa u štamparstvu.

Danas se uređaji za merenje ploča zasnivaju na mikroskopskim prikazima slike i obrade, te je to i utvrčeni standard.

Zahvaljujući izvrsnom kvalitetu snimaka slike i ingenioznoj grafičkoj kalkulaciji SpectroPlate je u mogućnosti da precizno čita sa bilo koje veličine skenera i tehnologije skeniranja: FM, AM, Hybrid. Belo spekralno osvetljavanje i dinamična procena boje omogućava čitanje sa svih vrsta ploča.

Dodati Windows softver povezuje uređaj sa PC. Merne vrednosti i dijagrami prenosa su prikazani i čuvani. Uporedni prikaz ciljnih vrednosti, prenos podataka u Microsoft Excel i kompatibilnost sa RIP-aplikacijama su dodatno korisne pogodnosti funkcija SpectroPLate Connect-a. Posebna pogodnost je uveličani prikaz mikroskopskih slika.