Štampa

  • Najsavremenija tehnologija u ofset tabačnoj štampi
  • Vrhunski kvalitet i veliki kapacitet
  • Štampa sa konvencionalnim bojama na neupojnoj podlozi i hibridnim bojama
  • Lakiranje sa vododisperzivnim i UV lakovima u jednom prolazu
  • Separatno lakiranje u jednom prolazu na papiru i neupojnim podlogama
  • Štampa zlatotiska i blindruka
  • Radi sa širokim spektrom papira i kartona

TEHNOLOŠKI NIVO OPREME

Štamparski agregati: 12, opremljeni sa CIP4 Link (6+LAK HIBRID 2005 god • Kapacitet 15.000 tab/h
5+0 • 2005 god • Kapacitet 18.000 tab/h) • Tipo mašina: 4 • Mašina za zlatotisak i preg: 1