Dorada

TEHNOLOŠKI NIVO OPREME

Mašina za savijanje tabaka: 2

Mašina za šivenje tabaka: 1

Mašina za tvrdo koričenje knjiga: 1

Mašina za broširani povez toplim lepkom: 1

Mašina za obrezivanje (trorezač): 1

Mašina za sakupljanje i povez žicom sa 16 stanica: 1

Mašina za lepljenje kutija: 1

Mašina za plastifikaciju: 2

Mašina za vakuum pakovanje: 1

Mašina za pojedinačno pakovanje: 1

Kompjuterizovane rezaće linije: 2

Top štancne: 2

Mašina za automatsko lepljenje ambalažnih kesica: 2